Overcast a Apple Watch

Už si ani nepamätám, kedy som začal pravidelne počúvať Podcasty. Sú pre mňa zdrojom informácií, zábavy, dokonca mám tú česť. Počúvam ich v aute, keď kosím trávnik, keď behám…

Dlho som pre správu a prehrávanie podcastov využíval natívnu aplikáciu Podcasts. Dôvodom na prechod k Overcast nebola nestabilita Podcasts, ten prechod nebol vynútený. Natívna aplikácia má svoje slabšie miesta, v zásade je ale vyhovujúca. Bola to zvedavosť, trochu emócia a šum okolo Overcast, nie nutne v tomto poradí. Niekedy minulý rok som ju vyskúšal a odvtedy sa neohliadam späť.

Nechcem sa detailne venovať vizuálnym zmenám, ktoré priniesla verzia 3.0, ani popisovať všetky vlastnosti, funkcionality, či rozdiely oproti natívnej. Chcem sa venovať len jednej konkrétnej funkcii, ktorá priniesla verzia 3.1 – a to je nezávislé prehrávanie z Apple Watch. Nepoznám žiadneho iného správcu podcastov na iOS, ktorý by to podporoval.

Synchronizácia

Ako uviedol vývojár Overcast Marco Arment v jednej z epizód ATP, implementácia nezávislého prehrávania z Apple Watch so sebou prináša celú radu komplikácií a technických problémov. Hlavne čo sa prenosu audio súboru resp. synchronizácie týka. Ale pekne po poriadku.

Pre prenos do Apple Watch je nutné epizódu najprv stiahnuť do Vášho iPhone , tapnúť na menu fronty (⁺≡) a vybrať “Send to Watch”.

Synchronizovať môžete niekoľko epizód súčasne. V prípade, že máte v nastaveniach povolenú voľbu Smart Speed a/alebo nastavenú rýchlosť prehrávania (napr. 1,5x), tieto budú zohľadnené, Voice Boost zatiaľ nie. Čo sa deje na pozadí je, že pred samotným prenosom sa tieto parametre “zabalia” do prenášaného audio súboru. Je dobré vedieť, že v prípade prenosu epizódy, ktorú máte rozpočúvanú, sa prenesie zostávajúca (nevypočutá) časť. To môže byť na jednej strane vhodné z pohľadu času prenosu, na strane druhej nemusí každému vyhovovať. Nie je možné sa vrátiť napríklad na začiatok epizódy. Je však otázka, či v spojení s Apple Watch je to nutné, záleží od použitia konkrétneho užívateľa a prípadu.

Priebeh synchronizácie je možné sledovať v “Downloads”. Do určitej miery. Zobrazuje sa len TRANSFERING… bez indikátora stavu prenesených %, čo je škoda, nemáte prehľad kde ste a koľko je toho ešte pred Vami. Po dokončení prenosu nie je žiadna notifikácia, či upozornenie, prenášaná epizóda jednoducho zmizne z fronty. Keď už sme pri tom, prenos trvá. Pokiaľ plánujete synchronizáciu podcastu s Apple Watch 10 min pred tým než vybehnete na svojich štandardných 5km, sklamem Vás. Trvá to dlhšie, v mojom prípade sa 60 min podcast (41 MB) prenášal celých 36 minút. Čo sa limitu počtu prenesených epizód týka, ten som nikde explicitne uvedený neobjavil, predpokladám, že je obmedzený voľnou kapacitou Apple Watch.

Prehrávanie

V Overcast na hodinkách prechádzate medzi podcastami v iPhone a prenesenými podcastami do Apple Watch pomocou gesta švihu zprava do ľava a naopak. K zoznamu podcastov sa dostanete tapnutím na ikonu v pravom hornom rohu, pomocou korunky prechádzate zoznamom, jednotlivé epizódy môžete hviezdičkovať, poprípade manuálne zmazať. Pre prehrávanie nie je nutné mať spárované Bluetooth slúchadlá, po stlačení Play začne podcast hrať z repráčiku na Apple Watch. Čo je v reálnych podmienkach nepoužiteľné, príde mi to ale zaujímavé, je to rozdiel oproti Apple Music.

Časová pozícia je medzi iPhone a Apple Watch synchronizovaná, ukončená, resp. epizóda, ktorá dobehla dokonca, sa automaticky odstráni.

Záver

Sú situácie, keď svoj iPhone nechcem alebo nemôžem mať pri sebe. V takých prípadoch si kombináciu AirPods – Apple Watch – Overcast užívam. Podpora nezávislého prehrávanie podcastov na Apple Watch má svoje úskalia, hlavne čo sa rýchlosti a tým pádom času prenosu týka. Sú to ale mimo iné práve tie dôvody, pre ktoré som sa rozhodol pre Overcast, aplikáciu, ktorá sa snaží posúvať hranice a implementovať nové funkcionality tak, ako ich Apple postupne sprístupňuje vývojárom.

Overcast a Apple Watch