TextExpander – rozbalovátka šetriace čas

Pokiaľ ste len trochu ako ja, prevažnú časť dňa trávite za počítačom a zúrivo búšite do klávesnice. Odpovedáte na emaily, píšete texty, poznámky zo stretnutí. Skúste TextExpander, môže vám uľahčiť život a ušetriť zopár [1] klávesových úderov.

Čo to vlastne je

Princíp sa zdá byť jednoduchý. Zadáte “klávesovú skratku” v text editore (alebo kdekoľvek kde sa dá písať text) a TextExpander ju nahradí preddefinovaným textom, napr. xte sa expanduje [2] do “TextExpander”. Ešte lepšie, s jeho pomocou dokážete “napísať” email o počte znakov A4 s minimálnym úsilím. Možností využitia je nepreberné množstvo, aj keď s tým emailom A4 by som bol opatrný [3].

Než sa pustíme ďalej, stojí za zmienku napísať pár riadkov o úskaliach. Pri veľkom počte skratiek existuje pravdepodobnosť, že pri definovaní novej, nastane ich konflikt (budú sa opakovať). Konflikt apriori nemusí mať negatívnu konotáciu, v tomto prípade je ale nežiadúci. Preto je možné odporučiť nasledovné pravidlá:

 • definujte si špeciálny znak na začiatku skratky (napr. ;; alebo x). Osobne používam “.” a “x”. Mohlo by vás napadnúť, prečo dve. Je to z historických dôvodov, kedy som ako špeciálny znak používal “.” a na skratky som si tak zvykol, že nemá zmysel ich meniť.
 • pridajte za špeciálny znak skupinu, napr. “em” pre emaily alebo “m” pre Markdown, atď.

Bolo by naivné si myslieť, že tieto pravidlá úplne zabránia konfiktom pri zadávaní novej skratky. V prípade, že sa tak stane, TextExpander vás nato upozorní.

Či skratky majú byť kratšie, než nahradený text, je pre mňa otázka zložitosti klávesového hmatu. Zvoľte skratky, ktoré vám vyhovujú, ja používam napr. xhhh ktorá sa expanduje do “###”. Zadávať hashtag mi príde na klávesnici zložitejšie.

Všeobecné rozbalovátka

Nahradenie jedného textu iným. Tieto využívam napr. pre definovanie úloh v OmniFocus. Väčšinou neobsahujú žiadne makro (o tom neskôr).

OmniFocus snippets

Ďalšie využite:

 • vaše email adresy
  • xemcoo – cookiemash@cookiemash.cz
 • dni v týždni
  • xdpo – Pondelok
  • xdfr – Friday
 • číslo OP
 • bankový účet
 • Symbol [4]
  • ccmd – ⌘
  • sshift – ⇧
  • aapple – 

proste čokoľvek, čo používate často, a nechcete si pamätať [5]. Len pre úplnosť, nemusíte sa pohybovať len vo vlnách “prostého textu”, svojim rozbalovátkam môžete pridať na kráse formátovaním.

Makrá

Makrá sú kusy kódu, ohraničené znakom “%”, sú to variabilné hodnoty,
%@+7D%Y-%m-%d. Našťastie si túto šialenosť nemusíte držať v hlave, jednoduchu ju vložíte.

TextExpander Macros

Dátum a čas

vloží aktuálny dátum a čas vo zvolenom formáte

 • xdt%Y-%m-%d – aktuálny dátum v tvare YYYY-MM-DD – všetranné použitie, ideálne na úvod poznámky
 • .int%d.%m.%Y %H:%M:%S tofocz INT: – DD.MM.YYYY HH:MM:SS tofocz [6]INT: – rozbalovátko využívam pri internom komentovaní dokumentov, emailov. Komentár nie je určený zákazníkovi
 • .ext%d.%m.%Y %H:%M:%S tofocz EXT: DD.MM.YYYY HH:MM:SS tofocz EXT:- opačný prípade než INT, odpoveď (komentár) určený do sveta
Čarovanie s dátumom

Dátumom sa nevyhnem, TextExpander ich dokáže dopočítať a ja sa nemusím zdržiavať pozeraním do kalendára. Úžasné!

 • x1w%@+7D%Y-%m-%d – aktuálny dátum + 7 dní – za týždeň
 • x2w%@+14D%Y-%m-%d – aktuálny dátum + 14 dní – za dva týždne
 • xdye – %@–1D%Y-%m-%d – aktuálny dátum – 1 – včera
 • xdm+%@+1M%Y-%m – nasledujúci mesiac

%@+14D je premenná, ktorá určuje počet dní. Upravte si na základe vlatných potrieb, zadavájte ju vždy na začiatku dátumového makra, inak by nemusela fungovať korektne.

Fill-ins

Ideálne v prípade, kde niektoré časti prevažne fixného textu musíte upraviť.

Rozbalovátko na rezerváciu hotela by mohlo vyzerať nasledovne:

TextExpander Hotel snippet

ktoré po zadaní xhotel vyzerá

TextExpander Hotel Snippet Expanded

Je to kombinácia niekoľkých typov makra.

TextExpander Fill-ins

Pritvrzdujeme – Applescript a vnorené rozbalovátka

O dátumoch sme už hovorili. Vyššie popísaný postup je ideálny v prípade, že počet dní, ktoré chcete k atuálnemu dátumu pridať je stále 7 alebo 14. Ja som však potreboval dátum (napr. “najbližší” piatok), bez ohľadu nato, či ho píšem v utorok alebo v stredu. S makrom by to nešlo.

Na webe MacSparky som našiel presne to, čo som potreboval. AppleScript vytvorený Bennom Waldie.

set theDate to (current date) + 1 * days
 repeat until weekday of theDate = Friday
 set theDate to theDate + 1 * days
 end repeat
 set theDate to year of theDate & “-” & (text –2 thru –1 of (“0” & (month of theDate as integer))) & “-” & (text –2 thru –1 of (“0” & (day of theDate as integer))) as string

po zadaní skratky xdnf sa rozbalí dátum najbližšieho piatku. Script som si upravil na každý deň v týždni (Friday nahraďte Monday, atď). Aby toto čaro fungovalo, musíte nastaviť typ rozbalovátka na AppleScript.

AppleScript Snippet

TextExpander používam aj pre zaznamenie si delegovaných úloh v OmniFocus.

OmniFocus follow up

po zaslaní “pripomienkového” emailu si do clipboardu skopírujem prelink na zaslaný email (funkcia Clipping v rámci OmniFocus) a do poznámky úlohy zadám .foll

TextExpander follow

makro %snippet:cccopy% je vnorené rozbalovátko, v mojom prípade pomocný AppleScript ktorý vloží clipboard. Ano, TextExpander má aj makro %clipboard, mne sa ale nepodarilo jeho pomocou dosiahnuť požadovaný výsledok.

Pomocné makro vyzerá nasledovne

TextExpander copy original message

tell application “System Events”
 keystroke “v” using {command down}
 end tell

Záver

Pokiaľ sa rozhodnete pre text expandujúcu aplikáciu, neponáhľajte sa. Dajte si čas, spoznajte čo vám vyhovuje, rozbalovátka pridávajte postupne aby ste si ich používanie zautomatizovali. Alebo nie… Go nuts!


 1. v závisloti od používania  ↩
 2. rozbalí.. pre účel tohoto článku používam výraz “rozbalovátka”, v TextExpander známe ako “snippet”  ↩
 3. …nečítam  ↩
 4. symboly je možné inštalovať priamo z TextExpander: + -> Add Predifined Group -> Symbol Snippets  ↩
 5. …alebo neviete. Heslá vynechajte  ↩
 6. doménové meno mojej osoby v organizácii  ↩
TextExpander – rozbalovátka šetriace čas