“Copy as Link” v OmniFocus pre iOS

“Copy as Link” pozná pravdepodobne drtivá väčšina užívateľov OmniFocus pre Mac. Je to link, ktorý odkazuje na konkrétny projekt alebo úlohu. Ten je možné následne vložiť do poznámky v OmniFocuse alebo aplikácií tretích strán. Na jeden klik je tak možné otvoriť príslušný projekt alebo úlohu napr. z poznámky v kalendári.

S pomocou aplikácie Workflow je možné odkaz na projekt alebo úlohu získať aj v iOS verzii OmniFocus.

OmniFocus

Každý projekt alebo úlohu je možné zdieľať. Je to to známa ikonka šípky.

OmniFocus_Share

Možností zdielania sa neponúka veľa, v mojom prípade email a s action extension môžem spustiť Workflow.

Email nie je to, čo ma zaujímalo a tak som poslal “vstup” do Workflow. A stalo sa… nič. Teda takmer nič. Prišiel som ale nato, že do vstupu sa posiela súbor s koncovkou .ofaction. Workflow si s takýmto súborom neporadí, ale mňa zaujímal obsah.

OmniFocus_xml

Ako sa ukázalo, OmniFocus generuje xml súbor. Ten obsahuje informácie ako napr. názov úlohy, obsah poznámky. Čo je ale dôležité, obsahuje aj jednozačný identifikátor projektu alebo úlohy 1.

Workflow

OmniFocus_copy_as_link

V prvom kroku, workflow súbor na vstupe premenuje na OFaction.txt. Časť pred .txt je nepodstatná, dôležité je, že týmto sa mení formát vstupu na Plain Text s ktorým Workflow dokáže pracovať. V nasledujúcom kroku text vytiahne a uloží do premennej xml. Túto premennú síce ďalej nepoužijem, je ale to zvyk, čo keby sa hodila.

Dva nasledujúce kroky workflow hľadajú text začínajúci <key>uuid a končiaci </string> a potom len text medzi <string> a </string>pomocou ReGex. Nie som žiadny regex expert, verím, že tí, ktorí sú, odpustia. Funguje ale ako je očakávané.

Posledné kroky workflow odstránia tagy <string> a </string> hodnotu uuid pridá do URL – schémy a celý link vloží do Clipboardu.

Záver

“Copy as Link” je možné využiť na rôzne spôsoby, ja ho prevažne používam na spustenie ďalšieho projektu. Vytvorím si úlohu “Naplánovať projekt XY” a link na odpovedajúci projekt vložím do poznámky.

Workflow si môžete stiahnúť tu.


  1. UUID  
“Copy as Link” v OmniFocus pre iOS