Poznámky z jednání na papíře

Je tomu už nějaký pátek, co na mě pracovní prostředí (nejvýrazněji asi Tomáš Földi) převedlo toho času velmi trendy nákazu: „GTD“. Osvědčilo se a dosud mě to nepustilo. Jako u každé metodiky, kterou jsem si kdy snažil osvojit, je i implementace GTD v mém životě poměrně specifická. Vybírám si totiž jen to co se mi libí, kombinuji, ohýbám, přidávám, vypouštím a tak. Jednu činnost ale striktně dodržuji dle předpisu, je jí weekly review.

Jedním ze zdrojů ze kterého čerpám v rámci hodnocení uplynulého týdne je můj kalendář. Víc než cokoliv jiného z něj zřetelně vyplývá jedna skutečnost. A to sice kolik času trávím na schůzkách. Někdy je to skoro až k nevíře. A protože má paměť je spíše z těch milosrdnějších – selhává mi, musím si všechno psát. Co si nenapíšu, to nevím. Viac… “Poznámky z jednání na papíře”

Poznámky z jednání na papíře

Nechovejte se na telekonferencích jako tele

19. století, století páry. 20. století, století válek. 21. století, století posilující globalizace, integrace, kooperace, překonávání překážek. Mezi překonávané překážky patří tradičně i vzdálenost. Někdy mám pocit, že 21. století je stoletím telekonferencí. Ano, jedná se nepochybně o účelové zjednodušení. Zároveň však o nepopiratelný trend poslední doby.

Nezřídka kdy mám až pět telekonferenčních schůzek denně. Někdy mám pocit, že na telekonferenci s velkou pravděpodobností i zemřu.

Telekonferenční spolupráce je jasným důkazem toho, že tento komunikační kanál není z pohledu překonávání vzdáleností samospasný. Úspěšná spolupráce na dálku vyžaduje přinejmenším pár návyků (o těch třeba příště), ale především vyžaduje vyvarování se několika zlozvykům, které lze v rámci zjednodušení zařadit do následujících kategorií.

Viac… “Nechovejte se na telekonferencích jako tele”

Nechovejte se na telekonferencích jako tele