AppleScript: Presúvajte súbory z Finder do Evernote pomocou klávesovej skratky

Je celá rada spôsobov ako dostať informácie do Evernote, či už je to Evernote Web Clipper alebo preposlanie emailu na špeciálnu emailovú adresu.

Pre automatické posielanie súborov na základe preddefinovaných pravidiel do Evernote používam Hazel. Čo ale v prípade, že potrebujete presunúť súbor z Finder a nespĺňa preddefinované kritériá?

Samozrejme, súbor je možné drag ’n drop priamo do Evernote. Ja som si vytvoril AppleScript, ktorý vytvorí poznámku z názvu súboru, priloží ho do poznámky a zdrojový súbor presunie do koša.

tell application "Finder" to set selectedFiles to (selection)
repeat with theFiles in selectedFiles
	
	tell application "Evernote"
		set filepath to POSIX path of (theFiles as text)
		set newEvernoteNote to create note from file (filepath as POSIX file) title (name of theFiles)
	end tell
	
	tell application "Finder"
		move theFiles to trash
	end tell
end repeat

Nižšie si môžete stiahnuť script v troch rôznych variantách a priradiť globálnu klávesovú skratku.

Stiahnuť:

AppleScript, Automator Service, Alfred Workflow

AppleScript: Presúvajte súbory z Finder do Evernote pomocou klávesovej skratky